تنیس

در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با تنیس
تنیس|34013564|xsj

میز
- سطح روی میز که صفحه ی بازی است، باید مستطیلی به طول 74/2 متر و عرض 25/15 متر باشدو به صورت افقی 76 سانتی متر بالاتر از زمین قرار داشته باشد.
- کناره های میز بازی نباید لبه عمودی داشته باشد.
- سطح روی میز می تواند از هر جنسی باشد و باید یک میزان جهش یکنواخت ایجاد کند، چنانچه وقتی توپ از فاصله ی 30 سانتی متری رها شد به میزان 23 سانتی متر بالا بیاید.
- سطح روی میز باید یکدست تیره و مات باشد. خطوط سفید به عرض 2 سانتی متر که در طول میز قرار دارند خطوط جانبی و خطوطی که در انتهای میز یا لبه ی انتهایی وجود دارند، خطوط انتهایی می باشند.


مطالب دیگر:
📗معماری مدرن 📗قير و عايقهاي رطوبتي📗گنبد ژئودزيك 📗معماری های تک1📗معماری های تک2📗کاوش لوکوربوزیه در یافتن قالب آرمانی 📗لوکوربوزیه📗لويی ايسادور کان Louis Isadore Kahn📗ارگونومی در منازل📗آشنايی با معماری معاصر مدارس ایران📗لودويگ ميس وندرروه Ludwig Mies van der Rohe📗طرح توسعه موزه هنر معاصر میلواکی 📗معماری و موسیقی📗معماری پایدار 2📗نور در معماری📗اورامان📗معماری ارگانیک خانه آبشار📗معماری ارگانیک یا طبیعت گرا 1📗معماری ارگانیک یا طبیعت گرا 2📗نمونه پلان های معماری و بررسی سازماندهی های مختلف📗پنل های PVC📗سبک معماری - سبک بین المللی📗انواع سقف در معماری roof📗سنگ📗بررسی نمونه مدرسه خارجی